Your Source  
 
Basket Line
Cushion Line
Mat Line
Handbag Line
Hat Line
Joined Bamboo Line
Home Decor Line
Slipper Line
Sedge Line
Ceramic Line
Wicker Furniture Line

www.kimphatseagrass's status www.kimphatseagrass's status www.kimphatseagrass's status

Links:

 Loading...
News
Dear Valued customers,

Please be informed that Kim Phat has open a new service: Air ticket (domestic & international tickets)

Air Ticket Office is located in Hanoi and branches are in Ho Chi Minh City, Nha Trang, Ninh Binh,...
Please see more details on website www.VeMayBayKimPhat.com

Many thanks for your kind attention!
Kính thưa quý khách hàng,

Chúng tôi xin trân trọng thông báo, Cty Kim Phát mở thêm ngành nghề: Dịch vụ vé máy bay (vé nội địa và quốc tế).

Phòng vé được đặt đặt tại Hà Nội và các chi nhánh tại Tp.HCM, Nha Trang, Ninh Bình,...
Quý khách vui lòng xem thêm thông tin tại website: www.VeMayBayKimPhat.com

Xin trân trọng cám ơn sự lưu tâm của quý khách!
 
 
bamboo, rattan, seagrass, palmleaf, fern, waterhyacinth