Your Source  
 
Basket Line
Cushion Line
Mat Line
Handbag Line
Hat Line
Joined Bamboo Line
Home Decor Line
Slipper Line
Sedge Line
Ceramic Line
Wicker Furniture Line

www.kimphatseagrass's status www.kimphatseagrass's status www.kimphatseagrass's status

Links:

 Loading...
Mat Line » Water-hyacinth

Water-hyacinth

BRIEF INFORMATION ABOUT THIS PRODUCT LINE:

- Contents: Placed mats, table mats... with diversified shapes, sizes, colors for multi using purposes...

- Material: WATER-HYACINTH or water-hyacinth combined with other kind of materials to make product more lively & interesting.

- Design: Products are designed completely complied with European Norms about safety using and enviroment protaction. Super metal detector machine is used to scan and find pins, nails. Hair is strict taboo on product!---oOo---- Nội dung: Tấm lót, tấm trải bàn các loại, đa dạng mẫu mã, kiểu dáng, kích thước, màu sắc cho nhiều mục đích sử dụng.

- Chất liệu: BÈO BỒNG/LỤC BÌNH hoặc bèo/lục bình kết hợp với các loại nguyên liệu khác làm cho sản phẩm thêm sinh động & thú vị.

- Thiết kế: Các sản phẩm được thiết kế tuyệt đối tuân theo các quy định về an toàn sử dụng và bảo vệ môi trường của Châu Âu. Máy dò kim loại hiện đại được sử dụng để phát hiện kim găm, đinh dính trên sản phẩm. Tóc dính sản phẩm là điều tuyệt đối cấm kỵ!
¤Technical parameters might not be shown. Please contact the supplier for more details!
  • WH-MA-1002
  • WH-MA-1001
View only:
 
 
bamboo, rattan, seagrass, palmleaf, fern, waterhyacinth