Xưởng Đan Mây Tre Lá

Kim Phát là nhà sản xuất thủ công mỹ nghệ (sản xuất thủ công)
Nhà máy thủ công của chúng tôi sản xuất và xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới.
Các sản phẩm thủ công sinh thái của chúng tôi được làm từ vật liệu tự nhiên như tre, mây, cói, lục bình, đay, dương xỉ, lá buông, liễu ...
1. Giỏ handmade:
- giỏ tre, giỏ lá buông, giỏ mây, giỏ cói, giỏ lục bình
- giỏ đựng đồ giặt ủibằng tre, giỏ đựng đồ giặt ủi bằng lá buông, giỏ đựng đồ giặt ủibằng mây, giỏ đựng đồ giặt ủicói, giỏ đựng đồ giặt ủilục bình
- giỏ trồng hoa tre, giỏ trồng hoa mây, giỏ trồng hoa cói, giỏ trồng hoa lục bình
2. Hộp quà handmade: hộp tre, hộp lá buông, hộp mây, hộp cói, hộp lục bình
3. Chổi thủ công: chổi rơm, chổi cỏ
4. Đệm thủ công: đệm cói, đệm lục bình
5. Túi xách tay handmade, túi xách: túi xách cói, túi mây, túi tre, (túi, túi xách tay, túi đựng hoa)
6. Mũ thủ công: mũ rơm, mũ lá buông, mũ tre, mũ cói (mũ nam, mũ phụ nữ, mũ Mexico, mũ cao bồi)
7. Trang trí nhà: quạt tre, quạt cói…
8. Khung gương Handmade: khung gương tre, khung gương mây, khung gương đay
9. Đèn lồng handmade: Đèn lồng tre, đèn lồng mây, đèn lồng đay, đèn lồng cói…
10. Nguyên liệu: ống tre, tre cây, lõi mây, sợi mây, mây ruột, mây đan mắt cáo…
11. Nhà thú cưn: nhà cho thú cưng bằng mây, nhà cho thú cưng cói, nhà cho thú cưng lục bình nhà (nhà mèo, xe đẩy mèo, nhà cho mèo, nhà cho chó, chuồng chó, xe chó, xe đẩy chó, xe cho thú cưng)
12. Gối Handmade: gối mây
13. Tấm lót, trải bàn: mành tre,mành lá buông, tấm lót mây, tấm lót cói, tấm lót lục bình…
14. Thảm thủ công: Thảm cói, thảm cửa cói, thảm cửa lục bình…
15. Handmade Sedge: chiếu cói, chiếu lục bình
16. Dép thủ công: dép đi biển, dép tre, dép đi trong nhà, dép cói đi trong nhà
17. Khay làm bằng tay: khay tre, khay lá buông, khay mây, khay cói, khay đựng lục bình
18. Đồ nội thất đan bằng tay: đồ nội thất bằng tre, đồ nội thất mây, đồ nội thất cói, đồ nội thất lục bình: kệ, tủ, bàn, ghế, ghế dài
Các dòng sản phẩm chính của chúng tôi:
1. Rổ rá/giỏ làm bằng tre, lá buông, mây, cói, lục bình
2. Hộp, hộp quà làm bằng tre, lá buông, mây, cói, lục bình
3. Đệm làm bằng cói
4. Túi xách tay làm bằng làm từ tre, cói, mây, lục bình
5. Nón làm bằng rơm, nón lá buông, nón lá bàng, nón bàng buông, cói, tre…
6. Trang trí nội thất: quạt, quạt cói, khung gương
7. Đèn lồng làm từ tre, cói, mây, đay
8. Nguyên liệu: tre cây, tre ống, mây ruột, mây cây, mây mắt cáo
9. Nhà cho thú cưng, nhà cho thú cưng làm bằng mây, cói, lục bình
10. Gối làm bằng mây
11. Tấm trải bàn, tấm lót bàn ăn: làm bằng tre, cói, mây
12. Thảm cửa, thảm sàn nhà làm bằng cói, lục bình
13. Chiếu làm bằng cói, lục bình
14. Dép làm bằng cói, tre
15. Khay làm bằng tre, mây, cói, lục bình, lá buông
16. Đồ nội thất đan bằng cói, mây, lục bình, tre

Comment

0084903070 777