Your Source  
 
Basket Line
Cushion Line
Mat Line
Handbag Line
Hat Line
Joined Bamboo Line
Home Decor Line
Slipper Line
Sedge Line
Ceramic Line
Wicker Furniture Line

www.kimphatseagrass's status www.kimphatseagrass's status www.kimphatseagrass's status

Links:

 Loading...
About us

OPEN LETTER


Dear esteemed customers,


- Enjoying tax incentive as a poor area in order to create work for the poor and keep traditional craft village,

- Owning good system of infrastructure with professional closed production progress,

- With complete strength about available material sources and workforce of craftman,

Kim Phat specializes in producing goods made of natural material such as sea grass, water hyacinth, bamboo… with products various in designs and significant in quality appearing in all over the world.
Therefore, with above advantages, Kim Phat has been being sought by wholesalers and retailers as the source supplier, source price.

- All of Kim Phat' products are designed completely complied with European Norms and treated in natural methods to ensure food safe as well as environment protection.

- All of Kim Phat' products must be passed through super metal detector to scan pins and nails. Hair on product is also an absolutely strict taboo.

We are very great full our esteemed customers for being with us to create work for the poor and maintain our traditional craft village.

Best regards,
Kim Phat Producer

THƯ NGỎ


Kính thưa quý khách,


- Thụ hưởng chính sách ưu đãi về thuế trong vùng khó khăn nhằm tạo việc làm cho người dân nghèo và giữ gìn làng nghề truyền thống,

- Sở hữu hệ thống cơ sở hạ tầng tốt với quy trình sản xuất khép kín chuyên nghiệp,

- Với lợi thế tuyệt đối về vùng nguyên liệu và thợ đan làng nghề,

Kim Phát chuyên sản xuất các mặt hàng được làm từ nguyên liệu tự nhiên như cói, tre, bèo… với các sản phẩm nổi trội về chất lượng, đa dạng trong thiết kế đang xuất hiện trên toàn thế giới.
Vì thế, với những lợi thế trên, Kim Phát được các công ty bán buôn và các tập đoàn bán lẻ tìm đến như là nơi cung đầu nguồn, giá tận gốc!

- Tất cả các sản phẩm của Kim Phát được thiết kế tuyệt đối tuân theo quy chuẩn an toàn sử dụng của Châu Âu và được xử lý theo phương pháp tự nhiên nhằm đảm bảo tuyệt đối về an toàn thực phẩm cũng như bảo vệ môi trường.

- Tất cả các sản phẩm của Kim Phát phải được chạy qua máy dò kim loại để bảo đảm rằng không có bất kỳ đinh và kim găm nào dính trên sản phẩm. Tóc vương trên sản phẩm cũng là điều tuyệt đối cấm kỵ!

Chúng tôi chân thành cám ơn quý khách hàng đã cùng chúng tôi tạo công ăn việc làm cho người dân nghèo và giữ gìn làng nghề truyền thống.

Trân trọng,
Cty SX Kim Phát

 
 
bamboo, rattan, seagrass, palmleaf, fern, waterhyacinth